Angle

Aquest model destaca per la seva versatilitat: es pot instal·lar en una cantonada o frontal. A més a més ofereix uns molt bons resultats.

Rendiment: 81,3%
Potència: 7,25 KW
Rang potència: 5,5-9, 5KW
Emissions: 0,09%
Partícules: 26,14 mg/Nm3
Nox:88,64 mg/Nm3
OGC: 69,78 mg/Nm3
Pes tronc:1,9 kg/h
Pes:139 kg
Longitud tronc:33 cm
Normativas UE:UNE EN-13240Dibuix TècnicCertificat CE