Barbara

Aquest model conserva tot l’encant de les clàssiques xemeneies de sempre.

Rendiment: 80,3 %
Potència: 15,8 kW
Rang potència: 10,5-18,5 kW
Emissions: 0,10 %
Partícules: 26 mg/Nm3
Nox:110 mg/Nm3
OGC: 85 mg/Nm3
Pes tronc:4,1 kg/h
Pes:232 kg
Longitud tronc:40 cm
Normativas UE:UNE EN-13240Dibuix TècnicCertificat CE