Born

Born és una llar de foc central, de forma triangular. Les seves tres cares aporten una gran visió del foc. El resultat és una llar molt transparent i de disseny contemporani i sobri.

Rendiment: 75%
Potència: 14,1 kW
Rang potència: 9,5 – 16,5 kW
Emissions: 0,135 %
Partícules:79 mg/Nm3
Nox:150 mg/Nm3
OGC: 111 mg/Nm3
Pes tronc:4,2 kg/h
Pes:156 kg/h
Longitud tronc:33 cm
Normativas UE:UNE EN-13240


Dibuix TècnicCertificat CE