D-10 Graffiti

La seva estructura permet veure el foc tant des de la cara frontal com des dels laterals. Amb vidre serigrafiat, aquesta xemeneia suspesa o amb peu destaca en tots els ambients.

Rendiment: 79 %
Potència: 15,4 kW
Rang potència: 10-18,5 kW
Emissions: 0,10 %
Partícules: 35,59 mg/Nm3
Nox:37,60 mg/Nm3
OGC: 11,54 mg/Nm3
Pes tronc:4,2 kg/h
Pes:144 kg
Longitud tronc:33 cm
Normativas UE:UNE EN-13240Dibuix TècnicCertificat CE