D-9

Per als amants del disseny, la D-9 té una forma especial i elegant que encaixa en apartaments d’estil.

Rendiment: 84 %
Potència: 9,4 kW
Rang potència: 6-11 kW
Emissions: 0,08 %
Partícules: 27,09 mg/Nm3
Nox:57,79 mg/Nm3
OGC: 33,31 mg/Nm3
Pes tronc:2,4 kg/h
Pes:150 kg
Longitud tronc:33 cm
Normativas UE:UNE EN-13240Dibuix TècnicCertificat CE