Drop

La llar de foc Drop és emoció pura. Les seves línies verticals i les formes arrodonides busquen adaptació i, alhora, protagonisme dins el conjunt de l’habitatge; defugen de la indiferència i de la mimetització.

Rendiment: 85,03 %
Potència: 9,9 kW
Rang potència: 6,5-11,5 kW
Emissions: 0,093 %
Partícules: 9,10 mg/Nm3
Nox:113 mg/Nm3
OGC: 68 mg/Nm3
Pes tronc:2,6 kg/h
Pes:148 kg
Longitud tronc:33 cm
Normativas UE:UNE EN-13240Dibuix TècnicCertificat CE