Estela

Estela és una llar raconera de formes rectes amb interior de maó refractari i control de registre primari i secundari.

Rendiment: 81,8 %
Potència: 15,7 kW
Rang potència: 10,5-18 kW
Emissions: 0,12 %
Partícules: – mg/Nm3
Nox:– mg/Nm3
OGC: – mg/Nm3
Pes tronc:5 kg/h
Pes:217 kg
Longitud tronc:40 cm
Normativas UE:UNE EN-13240

Dibuix TècnicCertificat CE