Vertex

Arquitectural i refinada, de mides contingudes i adaptable a tots els espais. Les dues cares frontals proporcionen una visió clara i nítida del foc. Vertex destaca per una estètica moderna i actual.

Rendiment: 89 %
Potència: 10,5 kW
Rang potència: 7-12,5 kW
Emissions: 0,10 %
Partícules: 24,88 mg/Nm3
Nox:82,98 mg/Nm3
OGC: 68,77 mg/Nm3
Pes tronc:3 kg/h
Pes:128 kg
Longitud tronc:33 cm
Normativas UE:UNE EN-13240Dibuix TècnicCertificat CE